Medine, bireysel müşteri gereksinimlerine uyacak şekilde özel olarak tasarlanmış Yatırım ve Mülkiyet Hukuku danışmanlığı ve önerileri sunabilir. Sağlanacak spesifik hizmetler, ilk müşteri danışmanlığında tanımlanacaktır. Medine, yatırımın bu gereksinimlere nasıl uyduğunu önerebilir. Sunulan servisler arasında, diğerlerine ilaveten aşağıdaki genel servisler bulunur:

Yatırım Kanunu:
 • Uluslararası, Ulusal ve Bölgesel Mali Düzenlemeler ve Yatırım Eşikleri: Yatırımlar ulusal ve uluslararası gerekliliklere uygun olmalıdır. Yatırımların kapsamı, ölçeği ve zamanlaması ulusal ve bölgesel önceliklere uygun olmalıdır.
 • Ulusal ve Uluslararası Para Birimi Düzenlemeleri: Yatırımlar şeffaflık için ulusal ve uluslararası gerekliliklere uygun olmalı ve kara para aklama yönetmeliklerine uymalıdır.
 • Uluslararası, Ulusal, Bölgesel ve Yerel Hibeler ve Teşvikler: Bazı yatırımlar Devlet yardımı veya finansal destek için uygun olabilir. Bu tür hibeler için yeterlilik, mevcut finansal yardımı en üst düzeye çıkarmak için projenin kısa bir süre için yapılandırılmasını gerektirir.
 • UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları): Birçok ülke, UFRS’yi şirket hesapları ve vergi borçlarının değerlendirilmesi için ön koşul olarak kabul etmektedir. UFRS gerekliliklerini karşılayacak proje finansmanının yapılandırılması, bu tür vergi ve finansal yükümlülükleri en aza indirebilir.
 • Finansal Raporlama ve Muhasebe: Ulusal raporlama ve muhasebe şartlarının uygulanması (UFRS’ye uygun olduktan sonra), devlet incelemesini en aza indirecek ve vergi ve diğer yükümlülüklerin hızlı bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
Mülkiyet Hukuku:

Medine, bireysel müşteri gereksinimlerine uyacak şekilde özel olarak tasarlanmış Mülkiyet Hukuku Hizmetlerini sunabilir. Sağlanacak spesifik hizmetler, ilk müşteri danışmanlığında tanımlanacaktır. Etkili gelişmeler, projenin başlangıcında mülk konularının hızla ele alınmasını gerektirir. Bu, yasal zorluklarla uğraşan müteakip proje kesintilerini önler. Sunulan hizmetler aşağıdaki genel hizmetleri içerir:

 • Mülkiyet Başlıkları ve Mülkiyeti: Açık site sınırlarının belirlenmesi ve olası satıcının bu satışlara yasal olarak sahip olma hakkının belirlenmesi, olası projelerin aksamasını ve gecikmesini önleyebilir.
 • Arazi İadesiyle İlgili Konular: Görev süresi (Freehold veya Leasehold) oluşturulması, satış fiyatının değerlemesini etkiler ve bir proje geliştirmenin uygulanabilirliğini ve uygulanabilirliğini etkileyebilir. Arazi kısıtlamaları, haklar ve sözleşmeler, olası arazinin fizibilite gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını belirleyebilir.
 • Arazi Vergilendirme Konuları: Mevcut ve gelecekteki vergi yükümlülükleri için yükümlülüğü değerlendirmek, bir projenin uygulanabilirliğini değerlendirmeyi önemli ölçüde etkileyebilir. Bu tür yükümlülükleri tespit etmek ve yaşayabilirlik çalışmalarına dahil etmek önemlidir.
 • Özellik Aramaları ve Analizi: Optimum konumun belirlenmesi, nicel ve nitel değerlendirmelerin bir kombinasyonunu gerektirir. Alternatiflerin karşılaştırılması ve karşılaştırılması, konum, maksimum fiyat veya diğer kriterler için net öncelikler oluşturabilir.
 • Ödenmemiş İpotek ve Vergiler: Bazı yetki alanlarında veya durumlarda, yeni bir arazi sahibi önceki sahiplerinin yükümlülüklerini de tahakkuk ettirebilir ve ödenmemiş ipotek veya vergilerden sorumlu olabilir. Bu tartışmalı olsa bile, gecikmeler ve / veya finansal etkiler bir projenin başarısı için ciddi sonuçlara yol açabilir.
 • İmar Kategorileri: Ulusal ve yerel yönetim, arazileri, kendi kalkınma planlarına göre sınıflandırmaktadır. Hangi gelişimin onay alacağı konusunda açık rehberlik oluşturulması, Hükümet yetkilileri ile görüşmeleri ve takasları içerebilir. Bu tür sorulara hızlı cevaplar alabilmek için uzmanlık ve yerel bilgi gereklidir.
 • İmar Tabloları ve Yapı Kodu Analizi: Belirli bir projenin yürütülmesine devam etmek için izin alma süreci, yerel yönetim yetkisinin alınmasına bağlıdır. Binaların ölçeği, büyüklüğü veya izin verilen maksimum yoğunluğu veya yüksekliği yerel izinlerde belirtilebilir, ancak böyle bir izni vermek uzun bir süreç olabilir. Gayriresmi ön görüşmeler ve daha sonra izinleri değiştirmek veya değiştirmek için yapılan görüşmeler sıklıkla gereklidir. Bir imar beyanının yayınlanması süreci ayrıca yerel Hükümet ücretlerinin ödenmesini de içerebilir. Bu ücretlerin ölçeğini müzakere etmek ve avantajlı bir ödeme planı belirlemek için kapsam olabilir.
 • İmar Yönetmeliği ve İmar İzinleri Başvurular: İmar izni almak, gerekli onayları almak için ilgili makamlara başvuru yapılmasını gerektirir. Hızlı ve kapsamlı onaylar almak için uzmanlık ve yerel bilgi gereklidir.