Medine, özellikle müşteri gereksinimlerini karşılamak için finansal danışmanlık hizmetleri sunabilir. Medine tarafından sağlanacak olan spesifik hizmetler, ilk müşteri danışmanlığında tanımlanacaktır. Medine tarafından sunulan finansal danışmanlık hizmetleri aşağıdaki genel hizmetleri içermektedir:

Proje Finansmanı: Müşteriler belirli bir projeye büyük veya küçük finansal yatırım yapabilirler. Müşterinin yatırımı tüm proje bütçesini karşılamıyorsa, bütçeyi tamamlamak için başka finansman kaynakları gerekecektir. Medine, müşteriye bu tür mali kaynaklar konusunda yardımcı olabilir ve tavsiyede bulunabilir. Gerekli olan özel hizmetler Medine tarafından tespit edilecek ve danışanlarla bir danışma toplantısında görüşülecektir.

Yapılandırılmış Finansman: Bir projenin finansmanının teknik detayı oldukça çeşitli ve karmaşıktır. Gereksinimler müşteriden müşteriye ve projeden projeye değişecektir. Medine, müşteriye finansal kaynakları en etkin ve verimli bir şekilde yapılandırma konusunda yardımcı olabilir ve tavsiyede bulunabilir. Gerekli olan özel hizmetler Medine tarafından tespit edilecek ve danışanlarla bir danışma toplantısında görüşülecektir.

Ortaklık Anlaşmaları: Bir proje için bir finansal yapı biçimi, bir projede birden fazla paydaş (bkz. Paydaş Yönetimi) paylaşımına sahip olmaktır. Bu finansal yapı şekli, paydaşlar arasındaki riski paylaşır ve bir projeye ücretsiz beceri ve uzmanlık ekleyebilir. Medine, bu tür ortaklık anlaşmaları konusunda müşteriye yardımcı olabilir ve tavsiyede bulunabilir. Gerekli olan özel hizmetler Medine tarafından tespit edilecek ve danışanlarla bir danışma toplantısında görüşülecektir.


Proje Değerleri
: Bir projenin ilk başlangıcından itibaren, önerilen proje finansal bir değere sahip olacaktır. Bu değer, farklı aşamalar tamamlandıkça dalgalanır ve aşamalarla ilgili riskler artık aktif değildir. Medine, bir projeye değer vermesi için müşteriye yardımcı olabilir ve tavsiyede bulunabilir ve gereken değerleri sağlayabilir. Gerekli olan özel hizmetler Medine tarafından tespit edilecek ve danışanlarla bir danışma toplantısında görüşülecektir.

Proje Edinme ve Elden Çıkarma: Müşteriler, herhangi bir aşamadaki projeleri diğer halklara “satın alabilir” (Gayrimenkul bölümüne bakınız). Müşteriler aynı zamanda proje geliştirmelerini her aşamada satabilirler. Medine, satın alma veya elden çıkarma için öngörülen finansal sonuçların proje değerlerini (bkz. Proje Değerleme) de dahil olmak üzere, bu tür satın almalar ve elden çıkarmalar konusunda müşteriye yardımcı olabilir ve tavsiyede bulunabilir. Gerekli olan özel hizmetler Medine tarafından tespit edilecek ve danışanlarla bir danışma toplantısında görüşülecektir.

Proje Sözleşmeleri ve İhale: Farklı proje türleri ve büyüklükleri farklı sözleşme düzenlemeleri gerektirir (bkz. Sözleşme ve Satın Alma Seçimi). İnşaatçılar ayrıca, teklif edilen işi fiyatlandırma alternatif yöntemlerine dayanarak teklif vermelerini talep edebilirler. Medine, söz konusu sözleşme ve ihale gereklilikleri konusunda müşteriye yardımcı olabilir ve tavsiyede bulunabilir. Gerekli olan özel hizmetler Medine tarafından tespit edilecek ve danışanlarla bir danışma toplantısında görüşülecektir.