Mimari ve tasarım hizmetleri, her projenin kendine has işlevsel, estetik ve Sosyal, Kültürel, Hukuki, Ekonomik, Çevresel, Politik ve Teknolojik amaçlarını yerine getiren yerel, ulusal ve uluslararası konulara bilinçli bir bakış açısı getiriyor.

Madinah, bireysel müşteri gereksinimlerini karşılayacak şekilde özel olarak tasarlanmış Mimari ve Tasarım Hizmetlerini sunmak ve müşterilerinin isteklerine göre birçok değişikliği gözetebilecek bir yapı olma özelliği taşır. Sunduğumuz servis hizmeyleri aşağıda sıralanmıştır.

Mimari ve Tasarım Danışmanlığı: Madinah, kardeş şirketimiz Abdulelah Al Mohanna Mühendislik Danışmanlığı’nın tasarım hizmetleriyle koordine ve tam uyumlu birbiçimde hizmet vermektedir.

Kentsel Planlama | Madinah, kardeş şirketimiz Abdulelah Al Mohanna Mühendislik Danışmanlığı’nın kentsel planlama girişinde koordine ediyor ve işbirliği yapıyor. Bu doğrultuda planlarımız daha yüksek verimle işliyor

Kentsel Gelişim | Madinah, kardeş şirketimiz Abdulelah Al Mohanna Mühendislik Danışmanlığı’nın kentsel gelişim girdisinde koordine ediyor ve işbirliği yapıyor. Bu, gelişimin her projenin hedeflerine ulaşmasını ve yerine getirilmesini sağlar.

İnşaat Yönetimi: (bunu İnşaat ve Mühendislik hizmetlerine bağla – Madinah, kardeş şirketimiz Abdulelah Al Mohanna Engineering Consulting’in denetleyici girişini yönetir. Projenin, müşterinin tamamlanma süresi beklentilerini karşılaması, nihai maliyet için inşaatın etkin bir şekilde denetlenmesi esastır. ve tamamlanan projenin en yüksek kalitesi.

İç Tasarım | Abdulelah Al Mohanna Mühendislik Danışmanlık, projenin ödüllü mimari tasarımını tamamlamak için kapsamlı bir iç tasarım hizmeti sunuyor.

Tesis Yönetimi | Madinah, projenin faaliyete geçtikten sonra etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için çeşitli hizmetler sunar.

Yeşil Bina Teknolojisi | Abdulelah Al Mohanna, dünyanın önde gelen Yeşil Bina Tasarımcısı ve Madinah’ın Mimari ve Tasarım geliştirmenin bir parçası olarak Yeşil Bina teknolojisi uzmanlığını sunabileceği kabul edilen bir dünya.